Prekių pristatymas

1. Pristatymo kainos: paskaičiuojamos individualiai pagal užsakomų prekių svorį.

2. Pristatymo taisyklės:

  1.      Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui prekes per terminą, nurodytą sutarties priede arba užsakymo formoje. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
  2.      Pirkėjas, užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
  3.      Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę. Tuo atveju, kai Pirkėjas ar kitas užsakyme nurodytas asmuo prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  4.      Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą).
  5.      Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamasnuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  6.      Prekes Pirkėjo sąskaita, išskyrus atvejus kai užsakyme yra nurodyta, jog prekės Pirkėjui pristatomos neatlygintinai, pristato Pardavėjas ar Pardavėjo įgaliotas vežėjas. Baldai pristatomi tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininė transporto priemonė. Prekės nėra užnešamos. Prekės (baldai) pristatomi nesurinkti, pakuotėse. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už paties Pirkėjo ir/ar trečiųjų asmenų klaidas surenkant prekes (baldus) ir vėlesnį jų gedimą dėl šių priežasčių.
  7.      Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su prekes pristatančiu asmeniu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, ir padaryti pažeidimų fotonuotraukas bei, dalyvaujant prekes pristatančiam asmeniui (kurjeriui) surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, taip pat jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.